تیزر | هر موکب یک خدمت

تیزر | هر موکب یک خدمت
اربعین راه کربلا باز است؛ قرار ما پای عمود همدلی...