اوج پلاس | واکنش افغانستانی ها به مستند‌«بیست سال»

اوج پلاس | واکنش افغانستانی ها به مستند‌«بیست سال»
واکنش افغانستانی ها به مستند سینمایی «بیست سال» به کارگردانی وحید فراهانی