«داکیوگپ» | گفت‌وگو با محسن علیدادی کارگردان مستند «ریتم کند»

«داکیوگپ» | گفت‌وگو با محسن علیدادی کارگردان مستند «ریتم کند»
قسمت سوم از فصل دوم برنامه «داکیوگپ» به گفت و گو با کارگردان مستند «ریتم کند» اختصاص دارد.
مهمترین مسأله ریتم کند عدم پذیرش خانواده و جامعه است.
علی وقتی دوربین خاموش می‌شد حرفا‌های می‌زد که از زمین کنده می‌شدم.
پرداختن به همه جوانب بیماران سندروم دان در یک فیلم محال است / بیماران سندروم دان برای بیان نیازهای جنسی تهدید می‌شوند.
اگر به عقب برگردم باز هم درباره علی فیلم می‌سازم.
این مستند در بخش مسابقه‌ی فیلم‌های بلند جشنواره سینما حقیقت حضور دارد.