دیوارنگاره «آسمان بر مدار تربت توست»

دیوارنگاره «آسمان بر مدار تربت توست»
با فرا رسیدن ماه عزاداری سیدالشهدا(ع) از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) با شعار «آسمان بر مدار تربت توست» رونمایی شد.