دیوارنگاره «دختر ایران»

دیوارنگاره «دختر ایران»
جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به مناسبت روز دختر با شعار، گلشن شود آنجا که تو باشی رونمایی شد.