دیوارنگاره | دریا مبرّا از پلیدی‌ست

دیوارنگاره | دریا مبرّا از پلیدی‌ست
همزمان با فرا رسیدن میلاد حضرت رسول اکرم(ص)، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) رونمایی شد.