دیوارنگاره «سیل غیرت می‌برد بنیان ظلم»

دیوارنگاره «سیل غیرت می‌برد بنیان ظلم»
باتوجه به اتحاد بین جبهه مقاومت علیه رژیم غاصب صهیونیستی از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با شعار «سیل غیرت می‌برد بنیان ظلم» رونمایی شد.