دیوارنگاره «عرصه صداقت»

دیوارنگاره «عرصه صداقت»
دیوارنگاره انتخاباتی میدان ولیعصر (عج) در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با حدیثی از امیرالمومنین(ع) رونمایی شد.