دیوارنگاره « مثلا جنگ نیست»

دیوارنگاره « مثلا جنگ نیست»
از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) با شعار « مثلا جنگ نیست» برای همدردی با مردم و کودکان مظلوم غزه در ایام ماه مهمانی خدا رونمایی شد.