دیوارنگاره | مرا عهدی‌ست با جانان...

دیوارنگاره | مرا عهدی‌ست با جانان...
با همدلی راه را برای آمدنش، آذین ببندیم.