دیوارنگاره‌ میدان ولیعصر(عج) محرمی شد

دیوارنگاره‌ میدان ولیعصر(عج) محرمی شد
جدیدترین دیوارنگاره میدان‌ ولعیصر(عج) رونمایی شد.
دیوارنگاره محرمی میدان‌ ولعیصر(عج) با طرحی از استاد حسن روح الامین با شعار «ای آفتاب دین مرا دریاب ارباب»رونمایی شد.