دیوارنگاره | «نقش جان»

دیوارنگاره | «نقش جان»
دیوارنگاره جدید میدان فاطمی، رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت.
خانه طراحان انقلاب اسلامی