دیوارنگاره | هوادار ساخت ایرانیم

دیوارنگاره | هوادار ساخت ایرانیم
بامداد امروز از دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج) با شعار «هوادار ساخت ایرانیم» رونمایی شد.