دیوارنگاره | یک ماه، مهربانی

دیوارنگاره | یک ماه، مهربانی
با فرا رسیدن ماه میهمانی خدا، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) با شعار «یک ماه، مهربانی» رونمایی شد.