«سالک الی الله»

«سالک الی الله»
تصاویر باشکوهی از وداع با پیکر آیت الله محمدعلی ناصری(رحمة الله علیه) در اصفهان با حضور پرشور مردم