سینماگران دهه شصت به تماشای «برزخی‌ها» نشستند

سینماگران دهه شصت به تماشای «برزخی‌ها» نشستند
مستند جنجالی «برزخی‌ها» به کارگردانی عارف افشار
سازمان هنری‌رسانه‌ای اوج