طرح | آمریکا همان آمریکا است...

طرح |  آمریکا همان آمریکا است...
جدیدترین کمپین خانه طراحان انقلاب اسلامی تحت عنوان پویش «آمریکا همان آمریکا است» با شعار «هر که آمد شر رساند» رونمایی شد