«عمود سلام» | پیاده‌روی اربعین به روایت یک دندانپزشک

«عمود سلام» | پیاده‌روی اربعین به روایت یک دندانپزشک
به مناسبت ایام اربعین حسینی