غروب آدینه| «فراق» با صدای پیام کیانی

غروب آدینه| «فراق» با صدای پیام کیانی
مجموعه «غروب آدینه» تازه‌ترین تولید مرکز مأوا است و غروب جمعه‌ هر هفته هم‌نوا با دلتنگی‌های منتظران ظهور حضرت ولیعصر(عج) منتشر می‌شود
در مسیر رفت و آمد جمعه ها ، هنوز امیدوار و چشم براهت هستیم ؛ ترسمان از عمر است که مهلت جمعه دیگر نباشد …