فیلم کوتاه | «رسید»

فیلم کوتاه | «رسید»
فیلم کوتاه «رسید» به کارگردانی سیدهادی آقاجانی تولید شده در باشگاه رشد اوج منتشر شد.
میز مسئولیت، امانت مادران شهداست....