فیلم کوتاه | «مسافر»

فیلم کوتاه | «مسافر»
فردی که دارای وانت می باشد و آرزوی رفتن به کربلا دارد که طی یک اتفاق همه کارها انجام و مامور بردن اقلام یک هیات به که کربلا می شود...
تولید خانه فیلم داستانی