«لحظه صعود»

«لحظه صعود»
قطعه «لحظه صعود» در مراسم رونمایی از لباس تیم ملی فوتبال ایران اجرا شد.