موشن گرافیک | «روشنایی‌های شهر»

موشن گرافیک | «روشنایی‌های شهر»
روایتی از زندگی دانشمند هسته‌ای شهید مصطفی احمدی روشن و تلاش‌هایش که در عرصه پیشرفت فناوری هسته‌ای