موشن گرافیک | «شهید تندگویان»

موشن گرافیک | «شهید تندگویان»
روایتی از تولد تا شهادت محمد جواد تندگویان