نماهنگ | «بارکد۲»

نماهنگ | «بارکد۲»
نماهنگ «بارکد۲» تولید مرکز موسیقی «ماوا» بوده و به موضوع حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی می‌پردازد.