نماهنگ «سایه‌ی مادر»

نماهنگ «سایه‌ی مادر»
میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک!
اجرا: گروه هم آوایی بانوان هوران

تهیه‌شده در زامیر