نماهنگ «شهید جمهور»

نماهنگ «شهید جمهور»
نماهنگ «شهید جمهور» با شعری از قاسم صرافان و اجرای گروه سرود حبیب و نور منتشر شد.
نماهنگ «شهید جمهور» به مناسبت شهادت خادم الرضا سید ابراهیم رئیسی و همراهانشان با شعری از قاسم صرافان و اجرای گروه سرود حبیب و نور منتشر شد.
این نماهنگ در شهر سرود مأوا تهیه و تولید شده است که احسان جوادی آهنگساز و تنظیم و جواد باقری تدوین آن را انجام داده است.