نماهنگ| «لحظه دیدار»

نماهنگ| «لحظه دیدار»
نماهنگ لحظه دیدار با صدای محمد حسین پویانفر منتشر شد.
با صدای محمدحسین پویانفر
شاعر: سیدجوادپرئی
کارگردان: رسول گورکانی
تهیه کننده: حسین فرزندی

جهت شرکت در پویش #لحظه_دیدار عدد ۱ را به شماره ۳٠٠٠۲۱۲ ارسال کنید.

محصول مشترک مأوا و مرکز هنری رسانه ای نهضت