نماهنگ «منوبشناس»

نماهنگ «منوبشناس»
بزرگ‌ترین رویداد تاریخ موسیقی ایران با حضور چهل خواننده مطرح کشور