نماهنگ | «هم دانشگاهی»

نماهنگ | «هم دانشگاهی»
نماهنگ «هم دانشگاهی» 16 آذرماه به مناسبت روز دانشجو با صدای گروه سرود محراب و با شعری از محمد رسولی تولید شده توسط ماوا منتشر شد