نماهنگ | «وداع» با صدای سید مجید بنی فاطمه

نماهنگ | «وداع» با صدای سید مجید بنی فاطمه
به مناسبت ایام ماه محرم
تهیه شده در مرکز ماوا