نماهنگ | «وقت ملاقات» با صدای صابر خراسانی

نماهنگ | «وقت ملاقات» با صدای صابر خراسانی
نماهنگ «وقت ملاقات» با صدای صابر خراسانی به مناسبت ایام شهادت امام رضا(ع)