نمایش بزرگ «فصل شیدایی»

نمایش بزرگ «فصل شیدایی»
قم میزبان پرمخاطب ترین اثر نمایشی کشور
۱۲ لغایت ۲۶ مهرماه - ساعت ۱۹
برای رزرو "بلیت رایگان" این نمایش به سایت namaticket.ir مراجعه نمایید.