گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود/تنهاتر از مسیح کسی بر صلیب بود

گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود/تنهاتر از مسیح کسی بر صلیب بود
تیزر نمایش بزرگ میدانی «تنهاتر از مسیح»
زمان: ۲۶ مرداد لغـایت ۲۵ شهریورماه
مکان:تهران، بوستان بزرگ ولایت، درب ۳

محصول سازمان هنری رسانه ای اوج
مجری طرح موسسه ققنوس