گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود/تنهاتر از مسیح کسی بر صلیب بود

گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود/تنهاتر از مسیح کسی بر صلیب بود

تیزر نمایش بزرگ میدانی «تنهاتر از مسیح»

بیشتر بخوانید