موشن گرافیک | «استالینگراد عراق»

موشن گرافیک | «استالینگراد عراق»

ماجرای محاصره شهر آمرلی توسط داعش و مقاومت مردم شهر و شکست محاصره

بیشتر بخوانید
ما را مدافعان حرم آفریده اند

ما را مدافعان حرم آفریده اند

ما را مدافعان حرم آفریده اند.

بیشتر بخوانید
خاریم، ولی مدافع گُل هستیم

خاریم، ولی مدافع گُل هستیم

خاریم، ولی مدافع گُل هستیم...

بیشتر بخوانید
کلنا بفداک یا زینب

کلنا بفداک یا زینب

کلنا بفداک یا زینب

بیشتر بخوانید
مدافعان حرم

مدافعان حرم

مدافعان حرم

بیشتر بخوانید
حمایت از خانواده های شهدای افغانی و عراقی مدافع حرم

حمایت از خانواده های شهدای افغانی و عراقی مدافع حرم

حمایت از خانواده های شهدای افغانی و عراقی مدافع حرم سازمان هنری رسانه ای اوج برای حمایت از خانواده های نیازمند شهدای افغانی و عراقی مدافع حرم، یک روز از فروش حاصل از اکران عمومی هرکدام از چهار فیلم این سازمان (بادیگارد، ایستاده در غبار، هیهات، فهرست مقدس) و همچنین یک هفته از حقوق مدیران سازمان اوج را تقدیم می کند.

بیشتر بخوانید